O natjecanju Uvjeti Izjava o suglasnosti INA.hr Igra

Uvjeti

Dragi posjetitelji, pažljivo pročitajte navedene uvjete!

Opći uvjeti i informacije

Pristupanjem internetskim stranicama sa stranice www.juniorfreshhh.ina.hr ili bilo koje od stranica INA Grupe, prihvaćate Uvjete navedene u ovom dokumentu. U slučaju da se ne slažete s navedenim u ovim dokumentu, molimo nemojte otvarati naše stranice.

Imena dobitnika nagrada u programu Junior Freshhh bit će objavljena na internetskoj stranici www.juniorfreshhh.ina.hr.

Pravo sudjelovanja imaju učenici srednjih škola na području Republike Hrvatske. Maloljetni sudionici mogu sudjelovati u programu Freshhh Junior samo

uz suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika. Dobitnici nagrada zaprimit će informaciju o rezultatima programa Junior Freshhh te su se dužni, u roku od 48 (četrdesetosam) sati od trenutka zaprimanja informacije javiti na naznačenu e-mail adresu radi provjere podataka. Provjera podataka uključuje, između ostalog, prilaganje suglasnosti/pisanog pristanka zakonskog zastupnika (roditelja ili skrbnika) sudionika za sudjelovanje u programu Freshhh Junior. U slučaju da dobitnik nagrade ne priloži pisani pristanak zakonskog zastupnika, ili da se prilikom provjere podataka utvrdi da je sudionik postupao protivno pravilima navedenim na internetskoj stranici www.juniorfreshhh.ina.hr, isti gubi pravo na nagradu, a INA Grupa ima pravo odabira novog dobitnika nagrade.

Informacije

INA Grupa čini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala točnost informacija prenesenih na internetskim stranicama INA Grupe nakon datuma njihovog učitavanja. Bez obzira na gore navedeno, INA Grupa ne jamči, bilo izričito ili prešutno, za informacije pružene na ovoj internetskoj stranici te zadržava pravo izvršiti bilo kakvu promjenu ili ispravak, kao i brisanje internetskih stranica ili informacija sadržanih na njima, u cijelosti ili djelomično, bez davanja prethodne obavijesti. INA Grupa nije dužna preuzeti odgovornost za netočnost ili nepotpunost sadržaja na internetskim stranicama.

Za pravila koja se primjenjuju na pozive za podnošenje ponuda ili natječaje primjenjivat će se posebna pravila propisana u njima.

Na temelju informacija dostupnih na stranicama www.juniorfreshhh.ina.hr svaku odluku korisnik donosi na vlastiti rizik.

INA Grupa ne prihvaća odgovornost za gubitak ili štetu koji nastanu kao rezultat pristupa ili nedostatka korištenja ili korištenja internetskih stranica ili informacija dostupnih na internetskim stranicama. INA Grupa nije odgovorna za bilo kakvu štetu, gubitke ili troškove koji proizlaze iz, ili nastanu kao rezultat korištenja, ili zbog nemogućnosti

korištenja, nepravilnog rada, operativnih problema ili bilo kakve neovlaštene promjene podataka od strane bilo koje osobe, ili koji proizlaze iz kašnjenja u prijenosu informacija, računalnog virusa, kvara linije ili sustava ili iz bilo kojeg sličnog razloga.

Informacije na internetskoj stranici INA Grupe ne smiju se tumačiti kao poziv za ulaganje u dionice ili konvertibilne dionice (eng. American Depositary Receipts) INA Grupe ili druge transakcije vezane uz te dionice ili konvertibilne dionice, niti se to može pretpostaviti ili tumačiti kao takav poziv.

Svaki korisnik internetskih stranica INA Grupe, koji dostavi informacije INA Grupi koristeći informacije s internetske stranice prihvaća da INA Grupa ima neograničeno pravo pristupa tim informacijama te INA Grupa ima pravo koristiti takve informacije, po vlastitom nahođenju, na bilo koji način. Takve informacije koje pruži korisnik smatraju se slobodnim javnim informacijama.

Autorska prava

Internetske stranice INA Grupe i njihov sadržaj (pod sadržajem se smatraju slike, zvuk i tekst ) kao i njihov raspored zaštićeni su autorskim pravom ili zaštitnim znakom. Svako korištenje navedenog sadržaja koje nadilazi osobnu potrebu u bilo kojem obliku nije dozvoljeno bez prethodnog izričitog pismenog pristanka INA Grupe.

Svako korištenje koje odstupa od, ili kojim se krše gore navedeni uvjeti korištenja INA Grupe, dovest će do pokretanja postupaka vezano uz

povredu autorskog prava te građanskih i kaznenih postupaka. INA Grupa će poduzeti mjere protiv kršenja prava o kojima ima saznanja.